Stichting Vrienden van MyosotisStichting Vrienden van Myosotis


De Stichting Vrienden van Myosotis is een Anbi erkende stichting.                                     

Giften zijn hiermee aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie hierover is te vinden op www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/


De gegevens van de stichting zijn

Stichting Vrienden van Myosotis

RSIN nummer: 8531.27.165

Het post en bezoekadres is:

Geestweg 120

2671MB Naaldwijk

Mail: info@vriendenvanmyosotis.nl

Het banknummer: NL21 RABO 0123244579


Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit:

Nico  van der Knaap, voorzitter

Martin Bakker, secretaris

Jacques van den Berg, penningmeester


Statutaire doelstelling Stichting Vrienden van Myosotis

De stichting heeft ten doel: het ten algemene nutte ondersteunen van de Stichting Myosotis Westland in al haar activiteiten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van gelden en /of middelen ten behoeve van Myosotis.


Activiteiten 2018

In 2018 hebben we geen giften ontvangen.

In het verleden hebben we giften ontvangen van o.a. Manege Maasdijk, Lionsclub Westland en Stichting de Wollebrand.


Giften

De stichting heeft in 2018 een schenking gedaan aan Myosotis t.b.v. de vakabtieactiviteiten.

Een verslag van deze activiteiten vindt u op de website van St. Myosotis Westland, www.myosotiswestland.nl


Goedkeuring kascontrole

De kascontrole heeft plaatsvonden door de kascontrolecommisie en zij hebben het financieel beheer in orde bevonden.


Stichting Vrienden van Myosotis draagt verstandelijk beperkte mensen in het Westland een warm hart toe.


Donaties van particulieren en bedrijven worden aangewend om diverse activiteiten voor de doelgroep te subsidiƫren.


Vrienden van Myosotis is een ANBI-erkende stichting. Giften zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/